Make your own free website on Tripod.com

Poelpraat 2

froggyjeroen.gif

een foto-impressie van zomaar een zomerse zondagochtend-wandeling langs de oevers van de poel in het Koningin Beatrixpark in Almere Stad
foto's genomen op zondagochtend 6 augustus 2006
Herbert Koster

lever3.jpg

pict3996.jpg

Het heelblaadje komt in grote aantallen voor op de oevers van de poel. Het hoort hier ook echt thuis; het komt vrij algemeen voor op vochtige plaatsen, bij waterkanten, greppels en oevers van sloten of poelen. Het plantje voelt fluweelachtig aan en heeft gele bloemhoofdjes.
Het vormt een mooi contrast met het hier eveneens (paars/blauw) bloeiende moerasandoorn

pict4000.jpg

pict4001.jpg

langs de rand van de poel staan besdragende struiken en bomen, zoals hierboven de lijsterbes.
De foto hieronder laat zien dat ook de gewone kattestaart aan de waterkant van de poelen tot bloei komt.

pict3995.jpg

gulden2.jpg

terug naar website "Poelpraat"

lever4.jpg

Het leverkruid (ook wel koninginnekruid genoemd) staat hier tweeŽneenhalve meter hoog ! Zo hoog heb ik ze nog nooit gezien... in de plantenboekjes staat een maximale hoogte beschreven van anderhalve meter. Gigantisch mooi, ik was er echt van onder de indruk !

heelb2.jpg

pict3997.jpg

pict3998.jpg

pict3999.jpg

Aan de oostkant van de grote poel zijn een paar jaar geleden een aantal wilgenstaken in de grond gestoken met de bedoeling om ze om te vormen tot de karakteristieke knotwilg. Zoals op bovenstaande foto duidelijk wordt, wordt de bedoeling reeds zichtbaar.
Verrassend nieuw dit jaar is een zode van de gele guldenroede (niet de echte maar een cultivar), hij staat aan het begin van het pad dat tussen de poelen door loopt, vlak bij het informatiebord dat dit voorjaar door Landschapsbeheer is geplaatst.

gulden3.jpg

onderhoud website: Herkos2006